BUD-MA.COM

Kierunek w budownictwie i inżynierii

Do czego służą odczynniki chemiczne

Odczynnik chemiczny jest ważnym składnikiem wielu testów chemicznych. Można je znaleźć we wszystkich laboratoriach chemicznych. Jak klasyfikujemy te substancje? Gdzie mają swoje zastosowanie i gdzie może je kupić? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj poniższy wpis.

Czym są odczynniki chemiczne i jakie rodzaje wyróżniamy?

Odczynniki chemiczne to pojedyncze związki chemiczne lub mieszaniny związków chemicznych i ich roztworów stworzone do określonego zastosowania w pracy laboratoryjnej. Odczynnik chemiczny, niezależnie od czystości i opakowania, musi być przechowywany w sposób zapewniający stałość składu chemicznego. Odczynniki są substancjami chemicznymi stosowanymi w analizach chemicznych, najczęściej mających na celu udowodnienie lub obalenie hipotezy. Odczynniki do każdej analizy muszą być przygotowane zgodnie z wysokimi standardami czystości i kontroli jakości. Należy je pakować w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich zanieczyszczeń w postaci ciał obcych.

W chemii często klasyfikuje się odczynniki według ich czystości. Odczynniki można podzielić na kilka klas czystości określonych na podstawie ich składu chemicznego i dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Wyróżniamy takie odczynniki jak: chemicznie czyste, czyste do analizy, czyste spektralnie, czyste oraz techniczne. 

Niektóre odczynniki chemiczne są dodatkowo oznaczone symbolem FP. Takie substancje spełniają bardzo restrykcyjne wymagania farmakopealne i są stosowane w analizach farmaceutycznych. Podobnym oznaczeniem jest symbol PhEur. Symbol ten potwierdza, że wybrany odczynnik spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, co oznacza, że może być stosowany do analiz laboratoryjnych leków w krajach europejskich.

Zastosowanie odczynników chemicznych

Istnieje szeroka gama odczynników chemicznych powszechnie stosowanych w laboratoriach i zakładach przemysłowych, m.in. w chemii spożywczej, analityce farmaceutycznej i budownictwie. Do czego dziś wykorzystuje się odczynniki chemiczne? Na przykład do stwierdzania obecności danego pierwiastka w minerałach i skałach Ziemi. Można je również wykorzystać do pomiaru poziomu aktywności w reakcji, np. zdolności pierwiastków do rozpuszczania się w wodzie. Odczynniki chemiczne często kupuje się w sklepach z narzędziami i sprzętem laboratoryjnym. Są one używane najczęściej przez zawodowych chemików i geologów. Oprócz zastosowań przemysłowych odczynniki chemiczne są również wykorzystywane w szkołach i na uniwersytetach jako narzędzia edukacyjne.

Gdzie można kupić odczynniki chemiczne?

W dzisiejszych czasach laboratoria mają dostęp do wielu różnych rodzajów odczynników chemicznych. Jako odczynników można używać wielu pierwiastków i związków chemicznych. Można je zamówić przez Internet w specjalnym sklepie, najlepiej takim, który jest dystrybutorem odczynników chemicznych. Niektóre firmy dostarczają nam potrzebne pierwiastki i związki w ilościach wystarczających do zapełnienia naszych laboratoriów. Firmy te transportują pierwiastki i związki specjalnymi samochodami. Co więcej, takie preparaty chemiczne są w większości przypadków przechowywane w butelkach na odczynniki chemiczne w celach transportowych, gdyż szkło jest najbardziej odpornym chemicznie materiałem i najbardziej odpowiednim w przypadku kontaktu z odczynnikiem. Jest to ważne, ponieważ niektóre z powszechnie stosowanych odczynników chemicznych są niebezpieczne, zwłaszcza kwas siarkowy. Może on być niebezpieczny, jeśli nie zostanie dostarczony do laboratorium z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Większość sklepów internetowych, jak i hurtowni, oferuje odczynniki chemiczne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.